TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 30.03.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 30.03.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây:

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (ngày giao dịch 29/03/2023)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (ngày giao dịch 29/03/2023)

Chi tiết báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom – TCFIN (ngày giao dịch 29/03/2023)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom – TCFIN (ngày giao dịch 29/03/2023)

Chi tiết Báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây: