Kiến tạo giá trị - Cùng nhau phát triển

Từ những năm đầu thành lập, chúng tôi đã cam kết tạo ra giá trị và đóng góp vào sự phát triển của khách hàng thông qua các sản phẩm quỹ đa dạng. Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững chỉ đạt được khi chúng ta hợp tác cùng nhau tạo ra những cơ hội tài chính hấp dẫn và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Về chúng tôi

CÁC QUỸ ĐANG QUẢN LÝ

Image module
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom
TCBF - Techcom Bond Fund
Quỹ TCBF là nơi nhà đầu tư cá nhân song hành cùng Techcom Capital để đầu tư vào những trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu tốt nhất thị trường để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng dự kiến tốt hơn lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng, thực nhận theo thời gian đầu tư.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom
TCEF - Techcom Equity Fund
Quỹ TCEF giúp nhà đầu tư sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng dự kiến gấp 2 lần lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng, thực nhận theo thời gian đầu tư. Quỹ có mức độ rủi ro cao vì kết quả lợi nhuận của Quỹ biến động lên xuống hàng năm phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Linh Hoạt Techcom
TCFF - Techcom Balanced Flexi Fund
Quỹ TCFF đầu tư chủ yếu vào chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,…) của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn, chứng khoán đang có mức định giá hấp dẫn hoặc chứng khoán có lợi tức cao, ổn định để tạo nguồn tăng trưởng lợi nhuận dài hạn kỳ vọng dự kiến gấp 1,5 lần lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng, thực nhận theo thời gian đầu tư. TCFF có mức độ rủi ro Trung bình.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Ngân Hàng và Tài Chính Techcom
TCFIN - Techcom Banking and Finance Equity Fund
Quỹ TCFIN giúp nhà đầu tư sở hữu cổ phần của các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ tài chính trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng dự kiến gấp 2 lần lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng, thực nhận theo thời gian đầu tư.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Bất Động Sản Techcom
TCRES - Techcom Real Estate Equity Fund
Quỹ TCRES giúp nhà đầu tư sở hữu cổ phần của các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng dự kiến gấp 2 lần lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng, thực nhận theo thời gian đầu tư.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Techcom
TCSME - Techcom Small and Medium Enterprise
Quỹ TCSME giúp nhà đầu tư sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp hàng đầu trong các doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa (midcap) và nhỏ (smallcap) trên thị trường chứng khoán Việt Nam với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng dự kiến gấp 2 lần lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng, thực nhận theo thời gian đầu tư.
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN