Kiến tạo giá trị - Cùng nhau phát triển

Từ những năm đầu thành lập, chúng tôi đã cam kết tạo ra giá trị và đóng góp vào sự phát triển của khách hàng thông qua các sản phẩm quỹ đa dạng. Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững chỉ đạt được khi chúng ta hợp tác cùng nhau tạo ra những cơ hội tài chính hấp dẫn và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Về chúng tôi

CÁC QUỸ ĐANG QUẢN LÝ

Image module
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom
TCBF - Techcom Bond Fund
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 1-2%/năm. TCBF có mức độ rủi ro Trung bình.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom
TCEF - Techcom Equity Fund
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đầu tư vào cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-4%/năm. TCEF có mức độ rủi ro Trung bình đến Cao.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Linh Hoạt Techcom
TCFF - Techcom Balanced Flexi Fund
Quỹ đầu tư cân bằng linh hoạt Techcom (TCFF) đầu tư chủ yếu vào chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,...) của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn, chứng khoán đang có mức định giá hấp dẫn hoặc chứng khoán có lợi tức cao, ổn định để tạo nguồn lợi tức tối ưu dài hạn cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 2-3%/năm. TCFF có mức độ rủi ro Trung bình.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Ngân Hàng và Tài Chính Techcom
TCFIN - Techcom Banking and Finance Equity Fund
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ tài chính trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Cao.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Bất Động Sản Techcom
TCRES - Techcom Real Estate Equity Fund
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES) đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Cao.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Techcom
TCSME - Techcom Small and Medium Enterprise
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME) đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường thuộc nhóm vốn hóa vừa (midcap) và nhỏ (smallcap) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Cao.
Tìm hiểu thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN